خانه / Legion Classes / Paladin Legion / Holy / Talent و Gem و Holy: Enchant
کانال تلگرام وبسایت ووگاید

Talent و Gem و Holy: Enchant

Talentهای Paladin Holy

Talent Level 15   

 •  Bestow Faith قابلیت فعال شدنی و دارای ۱۲ ثانیه Cooldown است.یک باف ۵ ثانیه ای بر روی یک بازیکن می اندازد که بعد از اتمام ۵ ثانیه Heal می دهد ( اما هیچ کار دیگه ای نمی کند تا آن زمان ).
 •  Light’s Hammer قابلیت فعال شدنی و دارای ۱ دقیقه Cooldown است.که به شما اجازه می دهد یک چکش بر روی زمین برای ۱۴ ثانیه قرار دهید،که هر ۲ ثانیه به دشمنان در ۱۰ متری آن Damage می زند،و به ۶ تا از بازیکنان در همان شعاع Heal می دهد.
 •  Crusader’s Might باعث می شود هنگامی که  Crusader Strike می زنید Cooldown اسپل  Holy Shock و  Light of Dawn برای ۱.۵ ثانیه کاهش یابد.

Talent Level 30   

Talent Level 45   

 •  Fist of Justice باعث می شود هنگامی که  Judgment می زنید Cooldown اسپل Hammer of Justice شما ۱۰ ثانیه کاهش یابد. 
 •  Repentance قابلیت فعال شدنی و دارای ۱۵ ثانیه Cooldown است.که هدف را برای ۱ دقیقه ناتوان می کند و یک Dot بر روی آن می اندازد که ۲۵% از Health آن را کم می کند.از Damage زدن به هدف جلوگیری کنید زیرا از این حالت خارج می شود.Repentance را تنها می توانید بر روی Demon و Dragonkin و Giants و Humanoids و Undead بکار ببرید.
 •  Blinding Light قابلیت فعال شدنی و دارای ۱.۵ دقیقه Cooldown است.تمام دشمنان در شعاع ۱۰ متری اطراف شما را گیج می کند برای ۶ ثانیه و همچنین به آن ها Damage می زند.آسیب هایی غیر از Holy Damage باعث می شود که از این حالت خارج شوند.

Talent Level 60   
 •  Devotion Aura این Aura باعث کاهش ۲۰% Damage به بازیکنانی می شود که در ۱۰ متری شما هستند که این مقدار تقسیم بر تعداد بازیکنان می شود ( به این معنی که ۲ تا از افراد هر یک ۱۰% آن را می گیرند و غیره … ).در حین   Aura Mastery تمام بازیکنان در فاصله ۴۰ متری از کاهش Damage کامل آن بهره می برند ( ۲۰% برای هر بازیکن ).
 •  Aura of Sacrifice این Aura باعث می شود هر زمان که بالاتر از ۷۵% Health داشته باشید ۱۰% از تمام Damageهای که به بازیکنان در ۱۰ متری شما وارد می شود به شما بخورد.در حین  Aura Mastery تمام بازیکنانی که در ۴۰ متری شما هستند ۱۵% از Healing شما بر روی آن ها تکرار می شود.
 •  Aura of Mercy این Aura باعث می شود به ۳ تا از بازیکنان در ۱۰ متری شما هر ۱ ثانیه Heal دهد .در حین  Aura Mastery تمام بازیکنان در ۴۰ متری Heal می شوند و مقدار Heal دو برابر می شود.

Talent Level 75   

 •  Divine Purpose باعث می شود  Light of Dawn و  Holy Shock شما ۱۵% شانس داشته باشند که Cooldown نشوند و این دو اسپل بعدی خود را بدون کم شدن Mana بزنید.
 •  Holy Avenger قابلیت فعال شدنی و دارای ۱.۵ دقیقه Cooldown است.که باعث افزایش ۳۰% Haste و افزایش ۳۰% Healing اسپل  Holy Shock شما برای ۲۰ ثانیه می شود.
 •  Holy Prism قابلیت فعال شدنی و دارای ۲۰ ثانیه Cooldown است.که به شما اجازه می دهد یک بازیکن یا دشمن را هدف قرار دهید،هنگامی که بر روی بازیکن می اندازید به آن Heal می دهد و به ۵ دشمن در ۱۵ متری Damage می زند،هنگامی که بر روی دشمن می اندازید به آن Damage می زند و به ۵ بازیکن در ۱۵ متری Heal می دهد.

Talent Level 90   
 •  Fervent Martyr باعث می شود هنگامی که  Holy Light و  Flash of Light می زنید و بر روی هدف  Beacon of Light است باعث کاهش ۵۰% مانای Light of the Martyr شما می شود و می توانید ۲ Stack از آن را داشته باشید.
 •  Sanctified Wrath باعث افزایش ۲۵% مدت زمان Avenging Wrath می شود و هنگامی که Avenging Wrath فعال است Cooldown اسپل Holy Shock شما ۵۰% کاهش می یابد.
 •  Judgment of Light باعث می شود  Judgment یک Debuff به اسم Judgment of Light با ۴۰ شارژ بر روی هدف بیندازد.هنگامی که به هدف Attack می دهید،باعث می شود Heal شوید و یک شارژ مصرف شود.این اثر تنها می تواند یکبار در هر ۱ ثانیه رخ دهد بر روی هر هدف.

Talent Level 100   
 •  Beacon of Faith قابلیت فعال شدنی و بدون Cooldown است.به شما اجازه می دهد که به یک هدف دوم دیگر  Beacon of Light بدهید.Beacon دوم بر روی هدف همان مقدار Heal را می دهد اما هر دو Beacon با هم ۲۰% کاهش بازدهی را به همراه دارد.
 •  Beacon of the Lightbringer باعث افزایش Healing مستری  Mastery: Lightbringer شما می شود بر اساس نزدیکی هدف به شما یا Beacon of Light شما بر روی هر کدام که نزدیک تر است باشد.علاوه بر این،Beacon of the Lightbringer یک قابلیت خودکار دارد که باعث افزایش ۳۰% Healing و محدوده  Light of Dawn می شود.
 •  Beacon of Virtue جایگزین  Beacon of Light می شود و ۱۵ ثانیه Cooldown دارد.که اجازه می دهد شما یک Beacon of Light بر روی هدف و ۳ تا از بازیکنان در ۳۰ متری برای ۸ ثانیه بیندازید.که هر ۴ هدف ۴۰% از همه Healing شما را دریافت می کنند برای ۸ ثانیه.استفاده کردن از  Flash of Light و  Holy Light بر روی این اهداف ۳۰% از Mana آن ها را بازمی گرداند.

Gems


Enchants

Neck

Back

Ring


مواد مصرفی

Flask و Potion

Food

 

 Artifact Traits-Stats

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.