خانه / Legion Classes / Monk Legion / Brewmaster / Talent و Gem و Brewmaster: Enchant
کانال تلگرام وبسایت ووگاید

Talent و Gem و Brewmaster: Enchant

Talentهای Monk Brewmaster

Talent Level 15   
 •  Chi Burst قابلیت فعال شدنی و دارای ۳۰ ثانیه Cooldown است.به تمام بازیکنان که در فاصله ۴۰ متری مقابل شما هستند Heal می دهد و به دشمنان Damage می زند.
 •  Eye of the Tiger باعث می شود هنگامی که  Tiger Palm می زنید یک Buff ( بر روی خودتان ) و یک Debuff ( بر روی هدف ) به اسم Eye of the Tiger بیندازد.که به شما برای ۸ ثانیه Heal می دهد و به هدف ۸ ثانیه Damage می زند.
 •  Chi Wave قابلیت فعال شدنی و دارای ۱۵ ثانیه Cooldown است.مثل یک Chain Heal عمل می کند که به ۷ تا از اهداف نزدیک ( در ۲۵ متری ) Heal می دهد.که شما می توانید با زدن آن هم Heal دهید و هم به دشمنان Damage بزنید،که بستگی به خودتان دارد که آن را چگونه استفاده کنید.

Talent Level 30   

 •  Chi Torpedo جایگزین  Roll می شود.که باعث می شود شما فاصله بیشتری را به جلو بروید و افزایش ۳۰% سرعت حرکت شما برای ۱۰ ثانیه می شود و دارای ۲ شارژ است.
 •  Tiger’s Lust قابلیت فعال شدنی و دارای ۳۰ ثانیه Cooldown است.باعث حذف Roots و Snares ها از روی شما می شود و سرعت حرکت شما را ۷۰% افزایش می دهد برای ۶ ثانیه.می توانید آن را بر روی دیگر بازیکنان استفاده کنید.
 •  Celerity قابلیت خودکار می باشد،که باعث افزایش ۱ شارژ  و کاهش ۵ ثانیه Cooldown اسپل  Roll می شود.

Talent Level 45   
 •  Light Brewing باعث کاهش ۳ ثانیه Cooldown اسپل  Ironskin Brew و  Purifying Brew و باعث افزایش ۱ شارژ آن ها می شود.
 •  Black Ox Brew قابلیت فعال شدنی و دارای ۱.۵ دقیقه Cooldown است.باعث می شود بصورت فوری Energy شما پُر شود و یک شارژ  Ironskin Brew و  Purifying Brew بدهد.
 •  Gift of the Mists باعث افزایش ۷۵% شانس بدست آوردن  Gift of the Ox می شود،بستگی به این دارد که چه مقدار Health شما از دست رفته است.

Talent Level 60   

 •  Ring of Peace قابلیت فعال شدنی و دارای ۴۵ ثانیه Cooldown است.آن را به شکل یک حلقه در محل هدفمند برای ۸ ثانیه قرار می دهید،در طول این زمان هر دشمنی وارد حلقه شود به خارج آن پَرت می شود.
 •  Summon Black Ox Statue قابلیت فعال شدنی و دارای ۱۰ ثانیه Cooldown است.که یک مجسمه در محل هدفمند قرار می دهید و برای ۱۵ دقیقه بر روی زمین است ( تا زمانی که آن را بزنند ) در طول این زمان Threat آن برای دشمنانی که در فاصله ۳۰ متری مجسمه هستند بالاست ( بنابراین دشمنان به آن Attack می دهند ).هنگام استفاده از  Provoke در Black Ox Statue،تمام دشمنان که در ۸ متری مجسمه هستند مجبور می شوند به شما Attack دهند که به منزله یک Taunt Aoe است.
 •  Leg Sweep قابلیت فعال شدنی و دارای ۴۵ ثانیه Cooldown است.تمام دشمنان در ۵ متری شما را برای ۵ ثانیه Stun می کند.

 Talent Level 75   
 •  Healing Elixir قابلیت فعال شدنی و دارای ۲ شارژ و ۳۰ ثانیه Cooldown است.هنگامی که استفاده می کنید ۱۵% از Maximum Health شما را Heal می دهد،و زمانی که زیر ۳۵% Health دارید بصورت خودکار فعال می شود.
 •  Mystic Vitality باعث می شود  Stagger شما ۴۰% در برابر Magical Attack ها مؤثر تر باشد.
 •  Dampen Harm قابلیت فعال شدنی و دارای ۲ دقیقه Cooldown است.برای ۱۰ ثانیه،باعث کاهش ۲۰% به ۵۰% همه Damage ها می شود.Attackهای زیاد را بیشتر کاهش می دهد.

Talent Level 90   

 •  Rushing Jade Wind قابلیت فعال شدنی و دارای ۶ ثانیه Cooldown است.به تمام دشمنان در شعاع ۸ متری اطراف شما Damage می زند برای ۶ ثانیه.
 •  Invoke Niuzao, the Black Ox قابلیت فعال شدنی و دارای ۳ دقیقه Cooldown است.که یک Pet به اسم Niuzao برای ۴۵ ثانیه احضار می کند،شما می توانید آن را کنترل کنید که چه کاری انجام دهد.اگر چه آن بطور پیش فرض هدف اصلی شما را Attack می دهد و Taunt می کند و اغلب  Stomp می زند ( که ۵ ثانیه Cooldown دارد ) و به تمام دشمنان اطراف Damage می زند.
 •  Special Delivery به  Ironskin Brew و  Purifying Brew شما ۳۰% شانس می دهد که یک Keg در مکان نزدیک پرتاب کند ( ۳ ثانیه طول می کشد به زمین بخورد ) که به تمام دشمنان در ۸ متری شما Damage می زند و باعث کاهش ۵۰ سرعت حرکت آن ها برای ۱۵ ثانیه می شود.

Talent Level 100   
 •  Elusive Dance باعث می شود  Purifying Brew شما ۱۵% بیشتر Stagger Damage را حذف کند،همچنین به شما ۲۰% Dodge برای ۶ ثانیه می دهد بر اساس میزان Stagger Damage که Purifying می کنید.
 •  Blackout Combo باعث می شود  Blackout Strike شما قدرت بیشتری به اسپل های بعدی شما بدهد ( مورد استفاده در ۱۵ ثانیه ) :
  باعث افزایش ۲۰۰% Damage اسپل  Tiger Palm می شود.
  باعث کاهش ۶ ثانیه Cooldown اسپل  Breath of Fire می شود.
  باعث کاهش ۲ ثانیه Cooldown باقی مانده  Keg Smash  می شود.
  باعث می شود Ironskin Brew شما Stagger Damage را برای ۳ ثانیه موقتاً متوقف کند.
   Purifying Brew به شما یک Stack از  Mastery: Elusive Brawler می دهد.
 •  High Tolerance باعث افزایش ۱۰% میزان آسیب به شما از Stagger می شود.همچنین بصورت خودکار شما ۱۵% Haste بدست می آورید بر اساس مقدار Stagger Damage فعلی شما.

Gems


Enchants

Neck

Back

Ring


مواد مصرفی

Flask و Potion

Food

 

 Artifact Traits-Stats

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.