خانه / اخبار / World Of Warcraft / راهنمای Gear UP قبل از Raid رفتن در پچ لیجن
کانال تلگرام وبسایت ووگاید

راهنمای Gear UP قبل از Raid رفتن در پچ لیجن

راه های مختلفی برای Gear UP کردن در لیجن وچود دارد، برای جزییات بیشتر شما را راهنمایی می کنیم، با ووگاید همراه باشید.

World Quests

 • World Quest ها دارای یک سیستم حداکثر Quest Level می باشند که در سراسر Broken Isle وجود دارد، به محض اینکه Level 110 شدید باید با ۵تا Faction برای Uniting the Isles حتماً Friendly شوید، تا بعد از آن ورد کوئست ها را انجام دهید.
 • آیتم های ورد کوئست از Ilvl 805 شروع می شود.
 •  هر ورد کوئست دارای ماموریتی می باشد ( کشتن Mobهای عادی و Eliteها، نه کوئست های تخصصی مانند شغل ها ) که پاداش آن شامل Gear برای همه Slotها است از جمله Relicها. همانطوری که Ilvl آیتم های شما افزایش می یابد، شروع Ilvl پاداش ورد کوئست هم بیشتر می شود بطور مثال بجای ۸۰۵ به شما ۸۶۰ می دهد ( و Ilvl این آیتم ها تا یک مقداری افزایش پیدا می کند ).
 • شما می توانید از The Emissary Cache، باکس، زدن باس ها، Rare Elite، World Boss آیتم های Legendary بدست بیاورید.

Legion Dungeons 

پچ ۷.۲.۵

در پچ لیجن ۱۳ تا Dungeon وجود دارد، که بخشی از Heroic Dungeon Finder است. چندین Dungeon دیگر در حالت Mythic که دارای ویژگی های اضافی هستند وجود دارد.

Normal Loot دارای آیتم ۸۲۵ است، Heroic Loot دارای آیتم ۸۴۵ است و Mythic Loot دارای آیتم ۸۶۵ می باشد تمام این LOOT ها می توانند Titanforged و یا Warforged باشند.

برای اینکه بتوانید Heroic Dungeon جوین کنید باید Item Level 825 داشته باشید و برای Mythic Dungeon حتماً باید یک گروه تشکیل دهید تا بتوانید بروید.

پچ ۷.۱.۵

 • شما می توانید آیتم های Dungeon را بصورت Random تا ۵ Ilvl به بالا ارتقاء دهید ( منظور Titanforged و Warforged می باشد ).
 • پاداش Dungeon در حالت Normal آیتم هایی با +Ilvl 805 است.
 • پاداش Dungeon در حالت Heroic آیتم هایی با +Ilvl 825 است ( نیاز به Item Level 810 دارد تا بتوانید از Group Finder استفاده کنید ).
 • پاداش Dungeon در حالت Mythic آیتم هایی با +Ilvl 840 است ( نیازمند تشکیل یک گروه است، هیچ Group Finder در دسترس نیست ).

World Bosses

پچ لیجن دارای ۱۱ World Boss می باشد که هر کدام دارای World Questهایی می باشد، این World Questها بر روی Map شما نمایش داده می شود و در دسترس شماست و تا چند روز طول می کشد. علاوه بر Loot پاداش های دیگری از این World Questها دریافت می کنید که هفته به هفته متفاوت می باشد و شامل Order Resource و Gold و Artifact Power است.

بزودی توضیحات لازمه در مورد این World Bossها در سایت قرار می گیرد.

 • ورد باس ها هنگامی که راید ها باز می شوند می آیند ( یعنی زمانی که Saveها Reset می شود ) و آیتم هایی با Item Level 860 دراپ می کنند.
 • شما می توانید از طریق Journal آیتم هایی که دراپ می کنند را مشاهده کنید.

در پچ ۷.۲ چهار World Boss جدید اضافه می شود که شامل BrutallusApocronMalificus و Si’vash می شود.

 • این World Bossها آیتم هایی با Ilvl 900 به شما می دهند
 • و این World Bossها در Broken Shore زمانی در دسترس هستند که Nether Disruptor ساخته شود، و تا ۳ روز هم در دسترس می باشد.
PvP
 • آیتم های PVP Season 4 از طریق توکن های Relinquished در دسترس می باشد، منابع PVP شامل برنده شدن در Brawlها و BattleGround ها می باشد حتی بعضی از PVP World Quest پاداششون از +Item Level 805 شروع می شود.
 • در پچ ۷.۲ یک راه جدیدی برای بدست آوردن آیتم های PVP وجود دارد ( Obliterum Forgeشما می توانید Ferociousl Gladiator و Combatant Gear برای بدست آوردن Echoes of Battle از بین ببرید. پس از آن می توانید ۱۰۰ تا Echoes of Battle برای یک تیکه از Season 4 PVP را بگیرید.
 • توجه داشته باشید زمانی که شما آیتم های فعلی همان Season را Forged می کنید به شما ۱۵ تا Echoes of Battle می دهد و آیتم های Seasonهای قبلی به شما x1 می دهند.

Crafted Gear

 • در پچ لیجن شما می توانید با شغل های خود ( Blacksmithing ، Tailoring , … )  آیتم هایی با Item Level 815 بسازید و می توانید تا Item level 850 آن را با استفاده از Obliterum ارتقاء دهید.
 • Obliterum را می توانید از طریق Destroyed ( تخریب ) کردن آیتم های Crafted لیجن بدست بیاورید و همچنین می توانید از Auction House خرید کنید.

آیتم هایی که با Workها می سازید امکان ندارد Titanforged یا Warforged باشند اما می توانید با استفاده از Obliterum Forge آن ها را به Ilvl 900 ارتقاء دهید، اگر شما مقدار زیادی Gold و زمان برای بازی کردن دارید می توانید از طریق ساختن این آیتم ها Full Set 900 شوید.

بهترین آیتمی که تو لیجن می توانید بسازید دارای Ilvl 850 می باشد، مجموعه خاصی از آیتم مانند Neck که با Jewelcrafting میشه ساخت.

Recipeها در پچ لیجن از منابع مختلفی بدست می آید، مانند کوئست ها یا از Dungeonها Drop می شود، در زیر آنچه که شما باید انجام دهید برای باز کردن Rank 1 Recipeها را نشان می دهیم، Rank 2,3 نیاز به Dungeon یا Reputation دارند.

 • Alchem ا Trinket ( نیاز به Alchemy ) از طریق زدن کوئست Vault of the Wardens: Demon’s Bile
 • BlackSmithing ا Plate Armor از طریق زدن کوئست Tribal Knowledge که فروشنده Urael باز می شود.
 • Engineering ا Helms ( نیاز به Engineering ) از طریق زدن کوئست Court of Stars: Revamping the Recoil 
 • Inscription ا Trinket از طریق زدن کوئست Demon Ink
 • JewelCrafting ا Necks از طریق زدن کوئست A Personal Touch که Recipeهای بیشتری از Jabrul باز می کند.
 • LeatherWorking ا Leather and Mail Armor از طریق زدن کوئست Demon Flesh که فروشنده Stalriss Dawnrunner باز می شود ( کوئست را باید از Dalaran بگیرید و به Suramar بروید ).
 • Tailoring ا Cloth Armor and capes از طریق زدن کوئست The Queen’s Grace Loom که فروشنده Leyweavers را باز می کند در اطراف منطقه Broken Isle.

Order Hall Set

 • شما می توانید مجموعه ای از آیتم Setها را از Order Hall خودتان بگیرید که دارای Item Level 810 تا ۸۵۰ می باشد.
 • شما برای باز کردن هر تیکه نیاز به انجام کاری دارید که باید انجام دهید و بسیاری از این آیتم ها را می توانید با استفاده از Order Resources به Item Level 840 ارتقاء دهید به جزء Shoulder که ۸۵۰ می باشد.

چگونه می توان هر تیکه را دریافت کرد:

 • Helm – رسیدن به ۱۱۰، زدن کوئست Celebratory در Class Hall خود.
 • Wrist – استخدام ۶ Champion برای Class Hall، این Championها از طریق کوئست کمپین Class Hall باز می شود.
 • Gloves – با The Nightfallen باید Honored شوید.
 • Leggings – باید باس آخر ۸ تا Legion Dungeon را بزنید. این کار را می توانید در هر حالتی انجام دهید و اگر Group ندارید برای این کار می توانید از LFD استفاده کنید، حتماً استراتژی Legion Dungeon ها را مطالعه کنید تا یاد بگیرید که چگونه باس ها را بزنید.
 • Feet – باید Revered دو تا Reputation منطقه Broken Isle شوید، شما با تکمیل کردن Quest Storyها می توانید Honored شوید و شما می توانید با Revered شدن اچیومنت Broken Isles Diplomat را برای Broken Isles Pathfinder, Part One تکمیل کنید.
 • Chest – کمپین Class Order خود را تکمیل کنید.
 • Belt – با بدست آوردن ۱۰۰,۰۰۰ Artifact Power می توانید Belt را بگیرید، ابتدا ممکن است کمی دشوار به نظر برسد ولی کم کم با افزایش Artifact Knowledge شما راحتتر می شود.
 • Shoulders – با The Nightfallen باید Exalted شوید.

در پچ ۷.۲ اگر شما Champions of Legionfall در Broken Shore را تکمیل کنید، World Quest ها این Armor Token را برای ارتقاء این آیتم ها Ilvl 870 ایجاد می کند، که نسبتاً کم می باشد.

(Reputation Gear (820-850

 • Factionهای پچ لیجن هنگامی که شما Revered باشید بهتون آیتمی با Item Level 820 می دهد و هنگامی که Exalted می شوید بهتون Item Level ۸۵۰ می دهد.
 • همچنین Nightfallen دارای Bootهایی با Ilvl 800 در Friendly و Neck با Ilvl 840 در Revered می باشد.
 • The Nightfallen
 • Valarjar
 • The Wardens
 • Dreamweavers
 • Highmountain Tribe
 • Court of Farondis

آیتم های ( Legendary ( ۹۴۰-۹۷۰

Legendaryها در پچ لیجن بصورت World Drop می باشد، که دارای Ilvl 940 هستند و دارای Equip های هستند که توانایی های زیادی در اختیار شما می گذارند، اگر شما یک آیتم Legendary را بر روی خود بگذارید امکان دارد سبک بازی کردن خود را تغییر دهید تا بتوانید از این توانایی های استفاده بیشتری ببرید که ممکن است به نوبه خود بر روی تلنت ها و Artifact Traits تاثیر گذارد.

همچنین شما می توانید این Legendaryها را تا Ilvl 970 ارتقاء دهید هنگامی که Tomb of Sargeras باز می شود از طریق زدن کوئست Unsettled Power برای اطلاع از جزییات این کوئست می توانید اینجا بروید.

برای مشاهده آیتم های Legendary در پچ ۷.۲.۵ می توانید به اینجا بروید.

 • آیتم های Legendary را از World Quest Caches و Dungeon و Raid و PVP و دیگر منابع می توانید بدست بیاورید ( Boxهای Broken Shore شانس دادن آیتم Legendary بیشتری دارند )
 • این آیتم های Legendary بر اساس Specialization که انتخاب کرده اید برای شما Drop می شود.

در صورت مشاهده هرگونه مشکل در راهنما می توانید در قسمت ” ارسال دیدگاه ” در زیر به ما اطلاع دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.