خانه / اخبار / World Of Warcraft / راهنمای مانت های جدید در پچ 7.3
کانال تلگرام وبسایت ووگاید

راهنمای مانت های جدید در پچ 7.3

پچ 7.3 تا 7 شهریور در ریلم های آمریکا و در 8 شهریور در ریلم های اروپا راه اندازی می شود، به همین خاطر نگاهی به تمام Mountهایی که در Argus وجود دارد می اندازیم، تعدادی از این مانت های جدید را باید از Reputationها و Open World Rareها بگیرید.

Puzzler’s Desire
 • مانند پچ 7.2 که بازیکنان با کمک یکدیگر مانت Riddler’s Mind-Worm را پیدا کردند. در پچ 7.3 یک مانت دیگر به نام Lucid Nightmare به صورت پازلی وجود دارد که بازیکنان با کمک به همدیگر باید آن را پیدا کنند” برای اینکه بتوانید مانت Lucid Nightmare را به راحتی بدست بیاورید برای شما یک ویدیو قرار می دهیم!

Argus Open World
 • در فضای آرگوس مانت هایی زیادی اضافه شده اند و معروف ترین آن Biletooth Gnasher است که از Rare Eliteهای “Vrax’thul” و “Puscilla” بدست می آید.

 

 • مانت Bleakhoof Ruinstrider با گرفتن اچیومنت …And Chew Mana Buns به شما داده می شود و برای گرفتن این اچیومنت باید در منطقه های آرگوس چند Demon خاص را بکشید!

Fel-Spotted Egg
 • در آرگوس ( Corrupted Panthara ) تخمی بسیار نادر وجود دارد به نام Fel-Spotted Egg که بعد از نگه داشتن آن تا 5 روز به مانت تبدیل می شود (از این تخم می توان 4 مانت گرفت و به صورت شانسی است!) ” از Rare Eliteهای “Sabuul” و “Varga” و “Naroua” بدست می آید.

🔆 Scintillating Mana Ray

🔆 Vibrant Mana Ray

🔆 Darkspore Mana Ray

🔆 Felglow Mana Ray

Mac’Aree
 • منطقه Mac’Aree در هفته ی دوم پچ جدید باز خواهد شد و در آن 4 مانت وجود دارد که یکی از آن ها به صورت Toy است!
  این مانت ها را با کشتن Rare Elite هایی که در این منطقه هستند می توانید بگیرید!

🔆 Maddened Chaosrunner از Wrangler Kravos

🔆 Lambent Mana Ray از Venomtail Skyfin

🔆 Acid Belcher از Skreeg the Devourer

🔆 Baarut the Brisk از Baruut the Bloodthirsty 

 

Antoran Wastes
 • Antoran Wastes منطقه سوم آرگوس است که در هفته ی اول پچ باز خواهد بود و در آن 2 مانت وجود دارد!
  این مانت ها را با کشتن Rare Elite هایی که در این منطقه هستند می توانید بگیرید!

🔆 Crimson Slavermaw از Blistermaw

🔆 Vile Fiend از Houndmaster Kerrax

Reputation
Argussian Reach – Exalted

Army of the Light – Exalted

Army of the Light – Paragon Reputation
 • در پچ 7.2 مشاهده کردید که Paragon Reputation به بازی اضافه شد و Army of the Light هم دارای Paragon Reputation خواهد بود. هر زمان که شما Paragon Reputation را تکمیل کردید یک Gleaming Footlocker دریافت می کنید که امکان دارد شامل یکی از 3 مانت زیر باشد:

🔆 Glorious Felcrusher

🔆 Blessed Felcrusher

🔆 Avenging Felcrusher

Darkmoon Faire
 • Darkmoon Faire دارای یک مانت جدید به اسم Darkmoon Dirigible می باشد که می توانید آن را با 1000 تا Darkmoon Prize Ticket خریداری کنید ( پس حواستان باشد که Prize Ticketهای خود را برای گرفتن این مانت ذخیره کنید ).

Fishing

Raid Mounts
4 عدد مانت جدید برای Raid به بازی اضافه شدند ولی تا پچ 7.3.5 قابل دسترسی نیستند!

Mythic Argus the Unmaker

 • مانت Shackled Ur’zul که از باس Argus the Unmaker, در حالت Mythic دراپ خواهد شد.

Glory of the Argus Raider

Felhounds of Sargeras

 • مانت Antoran Charhound از باس Felhounds of Sargeras دراپ خواهد شد و شانس آن بسیار کم است مانند مانت Abyss Worm که از باس Mistress Sass’zine دراپ می شود!

Blood of a Titan

 • با انجام دادن کوئست Blood of a Titan که بعد از کشتن باس Argus, the Unmaker دراپ میشود (Blood of the Unmaker) می توانید مانت Kirin Tor Summoning Crystal را بدست بیاورید.
  هنوز اطلاعاتی درباره ی Difficulty مورد نظر برای بدست آوردن این کوئست نیست ولی به نظر ما شبیه به گرفتن مانت Reins of the Grove Warden می باشد بنابراین ممکن است در حالت HC دراپ شود ( باس Archimond در اکسپنشن WOD ) بوسترها خودتون رو آماده کنید پچ 7.3.5 رویایی خواهد بود!

PvP Mounts

دو مانت Prestigious Royal Courser و Prestigious Midnight Courser هم وجود دارند ولی در حال حاضر اطلاعاتی از آن ها نیست.

Divine Steed Modifications

 • در پچ 7.3 Paladin ها می توانند از Vendor داخل کلاس هال خود Glyph برای اسپل Divine Steed خود با قیمت 500 Order Resources خریداری کنند.

🔆 برای مانت Glowing Reins of the Golden Charger می توانید Golden Charger’s Bridle را بگیرید.

🔆 برای مانت Heraldic Reins of the Valorous Charger می توانید Valorous Charger’s Bridle را بگیرید (Holy Themed).

🔆 برای مانت Harsh Reins of the Vengeful Charger می توانید Vengeful Charger’s Bridle را بگیرید (Retribution Themed).

🔆 برای مانت Stoic Reins of the Vigilant Charger می توانید Vigilant Charger’s Bridle را بگیرید (Protection Themed).

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.