خانه / اخبار / World Of Warcraft / تمام تغییرات در پچ 7.3 آرگوس ” Shadows of Argus ” را مشاهده کنید
کانال تلگرام وبسایت ووگاید

تمام تغییرات در پچ 7.3 آرگوس ” Shadows of Argus ” را مشاهده کنید

World of Warcraft Pa

پج 7.3 در تاریخ 29 آگوست ( 7 شهریور در ریلم های آمریکا و در تاریخ 8 شهریور در ریلم های اروپا ) راه اندازی می شود

ویژگی های جدید

Argus

پس از وقایع اخیر در Broken Isle، یک لینک بین Azeroth و Kil’jaeden ایجاد شده است، Burning Legion نزدیک تر از همیشه برای از بین بردن Azeroth است. به منظور جلوگیری کردن از آن ها یکبار برای همیشه Illidan و Velen در حال بدست گرفتن جنگ به طور مستقیم در سطح آرگوس هستند، جایی که آنها امیدوارند با Alleria، Turalyon و the Army of the Light برای راه اندازی یک حمله همه جانبه به پایگاه اولیه عملیاتی لیجن ها انجام دهند.

Board the Vindicaar، یک کشتی است که به عنوان پایگاه عملیاتی شما در آرگوس خدمت می کند، و همچنین یکی از پناهگاه های امن شما در این سیاره است.

همانطور که آرگوس را می بینید، شما مکان های جدیدی را در سراسر سیاره خواهید دید، شما در این مکان ها داستان لیجن و باز کردن World Questهای جدید و دیگر چیزها را در طول راه تجربه خواهید کرد.

Invasion Points
 • شما می توانید اطلاعات بیشتر در مورد Invasion Point را در مطلب جداگانه ای که برای شما عزیزان در سایت ووگاید قرار داده ایم را مشاهده کنید ( کلیک کنید ).

 

دانجن جدید: The Seat of the Triumvirate

هنگامی که قلب تمدن Eredar باستانی که در آن Velen و Archimonde و Kil’jaeden بر مردم خود حکومت می کردند، این معبد به تباهی افتاده….
یک Dungeon جدید بین ویرانه های Mac’Aree در Argus می باشد که شامل 4 Boss است:

 • Zuraal the Ascended
 • Saprish
 • Viceroy Nezhar
 • L’ura

به روز رسانی ویژگی ها

Argus World Quests
 • برای اطلاعات بیشتر این کوئست ها 2 پست بصورت جداگانه برای شما در وبسایت ووگاید قرار داده ایم ( لینک 1 و لینک 2 ).

سفارشی سازی آرتیفکت

 • برای اطلاعات بیشتر از Netherlight Crucible برای شما دوستان یک مطلب بصورت جداگاته در وبسایت ووگاید قرار داده ایم ( کلیک کنید ).
Class Halls, Champions, and Missions
 • Class Hall شما و Championها نقش کلیدی در دفاع از Azeroth را ایفا می کنند و تلاش های آنها برای موفقیت در چالش های جدید آرگوس ضروری است. شما چندین ماموریت جدید ( Missions ) همراه با انواع سرباز جدید دارید و همچنین می توانید آیتم Championهای خود را تا Ilvl 950 افزایش دهید.
Dungeons

Ilvl آیتم هایی که در حالت های Normal و Heroic و Mythic دانجن ها Drop می شود +20 افزایش یافته است:

 • Normal: item level 845
 • Heroic: item level 865
 • Mythic: item level 885

پاداش Mythic Keystone حداکثر تا Ilvl 915 در Dungeon است و آیتم ها در Chestهای هفتگی دارای Ilvl 935 می باشد و Cap هر دو این ها +Mythic Keystone 10 است، و احتمالاً در آینده Cap این Mythic Keystone به +15 برسد.

 

Professions در سیاره جدید
 • برای اطلاعات بیشتر از محتویانی که به Workها اضافه شده است یک مطلب جداگانه برای شما عزیزان قرار داده ایم ( کلیک کنید ).
تغییرات

Achievementها

 •  Represent” و  Ten Tabards” و “ Twenty-Five Tabards” و “ Thirty Tabards” در حال حاضر نیاز به تعدادی Tabardهای منحصر به فرد ( Unique ) دارید برای گرفتن اچیو، دیگر نیاز نیست Tabardها را بر روی خودتان بگذارید.
Artifact Knowledge
 • در حال حاضر هر هفته Artifact Knowledge بدون نیاز به دخالت شما بصورت خودکار افزایش می یابد و برای همه به یک میزان است ( Artifact Knowledge شما به محض آنلاین شدن در پچ 7.3 دارای Level 41 می شود برای همه بازیکنان ).
Classها
 • مقدار The Avoidance stat در تمام Levelها تا 27% کاهش یافته است.
 Death Knight
 • Frost
 • Damage تمام اسپل ها به مقدار 14% افزایش می یابد ( Frost Death Knight )
 • تلنت Hungering Rune Weapon از ردیف Level 58 و Glacial Advance از ردیف LEVEL 100 جایشان با هم عوض می شود.
 • دمیج اسپل Breath of Sindragosa به مقدار 10% افزایش می یابد.
 • تلنت Murderous Efficiency از ردیف LEVEL 56 به LEVEL 57 و Frozen Pulse از ردیف LEVEL 57 به ردیف LEVEL 90 و Runic Attenuation از ردیف LEVEL 90 به ردیف LEVEL 56 جایشان عوض می شود.
 • Hungering Rune Weapon مدت زمان آن به 12 ثانیه کاهش یافته است ( از 15 ثانیه ) و علاوه بر این، 20% Haste می دهد.
 • رفع مشکل: Hungering Rune Weapon بدرستی یک Rune در هر 1.5 ثانیه تولید می کند بجای هر 1 ثانیه.
 • Murderous Efficiency مقدار Chance آن 50% شده است ( از 65% ).
 • Horn of Winter مدت زمان Cooldown آن به 45 ثانیه افزایش یافته است ( قبلاً 30 ثانیه بود ).
 • Koltira’s Newfound Will اکنون 1 Rune تولید می کند ( قبلاً 2 تا بود ) و در حال حاضر باعث می شود Obliterate مقدار 10% شانس داشته باشد Extra Damage بزند.
 • Icy Talons مقدار Bonus آن به 15% افزایش یافته است ( قبلاً 10% بود ).
 • Shattering Strikes مقدار Bonus آن به 60% افزایش یافته است ( قبلاً 40% بود ).
 • Freezing Fog مقدار اثر آن به 20% کاهش یافته است ( قبلاً 30% بود ).
 • Obliteration مدت زمان آن به 10 ثانیه افزایش یافته است ( قبلاً 8 ثانیه بود ).
 • Obliteration در حال حاضر باعث می شود به شما Killing Machine بدهد ( بعلاوه Frost Strike ).
 • Frozen Pulse مقدار Damage آن به 39% کاهش یافته است.
 Druid

همه Specها

 • Mass Entanglement در حال حاضر 15 Yard است Aoe آن در اطراف هدف
 • Prowl مدت زمان Cooldown آن به 6 ثانیه کاهش یافته است ( قبلاً 10 ثانیه بود ).
 • Rebirth در حال حاضر در تمام Formها می توانید Cast کنید.
 • Feral
  • همه Damageها به مقدار 33% افزایش یافته است.
  • Jagged Wounds به 20% کاهش یافته است ( قبلاً 33% بود ).
  • Savage Roar مدت زمان آن در تمام Combo Pointها تا 50% افزایش یافته است،و مقدار Bonus Damage آن به 15% کاهش یافته است ( قبلاً 25% بود ).
  • Bloodtalons مقدار Bonus Damage آن به 20% کاهش یافته است ( قبلاً 50% بود )
  • Tear the Flesh در حال حاضر مقدار Damage اسپل Rake را 6% افزایش می دهد ( قبلاً 7% بود ).
 • جابجایی Talentها
  • Jagged Wounds از تلنت ردیف 90 به ردیف 75 آورده شده است.
  • Savage Roar از تلنت ردیف 75 به ردیف 90 آورده شده است.
  • Brutal Slash از تلنت ردیف 100 به ردیف 90 آورده شده است.
  • Elune’s Guidance از تلنت ردیف 90 به ردیف 100 آورده شده است.

  Various Quality of Life Improvements

  • Prowl مقدار Cooldown آن برای تمام Specهای Druid به 6 ثانیه کاهش یافته است ( قبلاً 10 ثانیه بود ).
  • اسپل Rebirth قابل کست کردن در همه فرم های دروید می باشد و در نتیجه دیگر تحت تأثیر Predatory Swiftness قرار نمی گیرد و همچنین آن را استفاده نمی کند.
  • مقدار Bonus Damage لول Sabertooth برای اسپل Ferocious Bite به اندازه 20% افزایش یافته است ( قبلاً 15% بود ).
  • مقدار Energy مورد نیاز اسپل Incarnation: King of the Jungle به 50% کاهش یافته است ( کاهش یافته از 60%) و فقط اجازه استفاده از Prowl را به مقدار یکبار می دهد بخاطر بالانس نمودن این تلنت با Jagged Wounds جدید و کاهش تکرار Stun اسپل Rake در PVP می باشد که دروید بتواند هنوز از Incarnation به عنوان یک ناپدید شدن موثر (Vanish) استفاده نماید.
  • اسپل Moment of Clarity باعث می شود که Omen of Clarity دوبرابر بیش از حد معمول ایجاد شود و دمیج لول های تحت تاثیر قرار گرفته را به اندازه 20% افزایش می دهد. اینکار برای غیر قابل توجه شدن آنچه که اساسا به عنوان یک استفاده کننده انرژی بالا بوده و به صورت قابل ملاحظه ای تاثیری که یک تک تلنت بر روی انرژی ایجاد شده و انجام روتیشن بهتر می باشد و بر روی Brutal Slash تأثیر می گذارد.
  • Cooldown اسپل Elune’s Guidance به 30 ثانیه کاهش یافته است ( کاهش یافته از 45 ثانیه ) و Combo های ایجاد شده به اندازه 5 عدد + 5 عدد در طی 5 ثانیه کاهش یافت ( کاهش یافته از 5 عدد + 8 عدد در طی 8 ثانیه ).
  • Swipe مقدار Energy مصرفی آن به 40 تا کاهش یافت ( قبلاً 45 بود ).
  • Thrash مقدار Energy مصرفی آن به 45 کاهش یافت ( قبلاً 50 بود ).
  • Thrash در حال حاضر به ازای هر هدفی که Damage می زند 1 Combo Point تولید می کند.
 Paladin
 • در حال حاضر به Vendor Class Mount پالادین یک Glyphs اضافه شده است که باعث می شود هنگامی که Divine Steed استفاده می کنید تبدیل به Class Mount جدید پالادین شود.
 • Blessing of Sacrifice در صورت استفاده از این اسپل بر روی Tank و دیگر افراد راید زمانی که Health تان زیر 20% می رود بصورت خودکار Cancel می شود و بقیه Damage را آن فرد می خورد ( قبلاً به این صورت بود که شما وقتی که Healthتان زیر 20% بود بازم Damage می خوردید تا وقتی که بمیرید گاهی اوقات هم تک می شدید 😀 ولی الان دیگه تا 20% بیشتر Healthتان را کم نمی کند و از مردن شما جلوگیری می کند ).

Retribution

 • Damage تمام اسپل های به مقدار 6% افزایش یافته است.
 • Chain of Thrayn در حال حاضر به درستی کار می کند و با Stack اسپل Crusade جمع می شود.
 • Wrath of the Ashbringer مقدار Trait Bonus آن 2 ثانیه در هر Stack کاهش یافته است ( قبلاً 2.5 ثانیه در هر Stack بود ).
 • تأثیر Mastery بر روی Judgment تا 46% Damage آن را افزایش می دهد و مقدار قدرت Debuff آن را هم تا 17% افزایش می دهد.
 • Execution Sentence مقدار Damage آن تا 17% افزایش یافته است.
 • Righteous Blade مقدار Trait Bonus آن 4% در هر Rank کاهش یافته است ( قبلاً 5% در هر Rank بود ).
 • Unbreakable Will هنگامی که تحت تأثیر Sleep Canister قرار می گیرد دیگر کار نمی کند.

Protection

 Shaman

Elemental

 • Earthquake مقدار Damage آن تا 19% افزایش یافته است.
 • Static Overload دوباره طراحی شده است: پس از استفاده Stormkeeper اسپل Chain Lightning بعدی شما باعث می شود ( Elemental Overload ( Mastery شما به همه اهداف بخورد.

Shaman Elemental همچنان دارای قابلیت های Aoe بسیار قوی می باشد:

 • مقدار Damage تمام اسپل های شما را 6% افزایش می دهد ( به غیر از Chain Lightning ).
 • Earth Shock مقدار Damage آن تا 7% افزایش یافته است.
 • Frost Shock مقدار Damage آن تا 13% افزایش یافته است.
 • Elemental Blast مقدار Damage آن تا 7% افزایش یافته است.
 • Elemental Blast اکنون در Level 110 به شما 2000 Stats می دهد ( قبلاً 2400 بود ).
 • Elemental Overload در حال حاضر Base Damage آن 85% شده ( قبلاً 75% بود ) و میزان فعال شدن آن هم 17% کاهش یافته است.
 • Totem MasteryStorm Totem مقدار Bonus آن 5% کاهش یافت ( قبلاً 10% بود ).
 Warrior

Fury

 • Juggernaut مقدار Bonus Damage آن به 3% در هر Stack کاهش یافته ( قبلاً 5% در هر Stack بود ).
 • Execute مقدار Damage آن تا 20% افزایش یافته است.
Companion App
 • اضافه شدن پشتیبانی از World Quest های آرگوس و Mission ها.
Dungeons
 • بازیکنان دیگر نمی توانند در Mythic Keystone دانجن در حالی که افیکس های Bursting یا Grievous بر روی آنها است آیتم های ( Equipment ) خود را عوض کنند.
Player versus Player
 • Rating مورد نیاز برای Fierce Gladiator’s Cloak به 2300 افزایش پیدا کرده است.
 • توکن Artifact Power اضافی برای برنده شدن در Arena اختصاص داده شده (برای پلیر های دارای Rating 1800 به بالا)
 • اکنون کسانی که Duelist فصل 14 و 15 را بدست آورده اند می توانند Enchanter’s Illusion – Glorious Tyranny را از Vendorهای Gladiator Prideful خرید کنند.
 • همچنین امکان خرید Enchanter’s Illusion – Primal Victory برای کاراکترهایی که Duelist: Warlords Season 1 و Duelist: Warlords Season 2 و Duelist: Warlords Season 3 را گرفته اند از Warmongering Gladiator vendors فراهم شده است.
 • Petها در PVP برای 20 ثانیه بعد از Taunt شدن نسبت به افکت های تانت immune هستند.
Questها
User Interface
 • دکمه ای به اسم Summon Random Favorite Battle Pet به Pet Journal اضافه شده اند.
 • Legendary Questها اکنون بصورت نارنجی رنگ در World Map نمایش داده می شود.
 • The Dressing Room در حال حاضر بزرگتر شده است.
 • فروشگاه دارای یک رابط پرداخت جدید است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.