خانه / Legion Classes / Priest Legion / Discipline / آموزش Priest Discipline Legion
کانال تلگرام وبسایت ووگاید

آموزش Priest Discipline Legion

در این صفحه ما لیستی از اسپل های اصلی Priest Discipline و طریقه استفاده از آنها در کنار هم را قرار داده ایم.همچنین زمان استفاده از Cooldownها را توضیح می دهیم.سپس عمیق تر به آن نگاه می کنیم و تمامی جزییاتی که نیاز دارید بدانید تا بازی بهتری داشته باشید برای شما آماده کرده ایم.

سایر توضیحات دیگر در مورد Priest Discipline را می توانید در صفحات دیگر مطالعه بفرمایید ( Talent,Artifact Traitsو… ).

 

Dps Rotation و Atonement

Rotation ایده آل برای Damage زدن به هدف و استفاده از Healing اسپل  Atonement به شرح زیر است :

 1.  Shadow Word: Pain ( یا  Purge the Wicked اگر از تلنت گرفته باشید ) را بر روی هدف نگه دارید.
 2.  Schism به محض آماده شدن بزنید ( اگر این تلنت را گرفته اید ).
 3.  Penance به محض آماده شدن بزنید.
 4.  Power Word: Solace به محض آماده شدن بزنید ( اگر این تلنت را گرفته اید ).
 5.  Smite بزنید.
 • از هم اکنون در این راهنما،هر زمان که DPS Rotation را به کار بردیم،منظورمان این است که شما باید Rotation بالا را استفاده کنید.
Single Target Healing

Healing تک هدف ( هنگامی که در Dungeon هستید یا تانک نیاز به Heal دارد ) بر اساس Atonement است که بستگی به مقدار Damage دارد کم یا متوسط باشد.برای مقدار Damageهای زیاد شما نیاز به استفاده از اسپل های اضافی دیگر دارید.

هنگامی که Damage هدف شما کم یا متوسط است،شما باید Atonement را بر روی هدف نگه دارید و از  Power Word: Shield استفاده کنید به محض آماده شدن و Dps Rotation خودتان را انجام دهید.که برای زنده نگه داشتن هدف به اندازه کافی Heal می دهد و باعث زنده ماندن آن می شود.با استفاده از Power Word: Shield شما اطمینان حاصل میکنید که  Atonement همیشه بر روی هدف است.و برای نگه داشتن Atonement بر روی هدف می توانید از  Plea و  Shadow Mend هم استفاده کنید.

هنگامی که هدف Damage زیادی می خورد، Atonement را بر روی هدف بیندازید و Healing دیگری لازم نیست و همین کافی خواهد بود،علاوه بر این  Power Word: Shield به محض آماده شدن بدهید و پشت سر هم  Shadow Mend بزنید.

توجه داشته باشید که اگر هدف شما Damage زیادی می خورد و نیاز به Heal زیادی دارد باید حتماً این تلنت  Grace را انتخاب کنید.

Aoe و Raid Healing

اسپل اصلی شما برای Heal دادن افراد راید در یک لحظه،  Atonement است.که بسیار ساده است،Atonement را بر روی افرادی که نیاز به Heal دارند می اندازید،به طوری که قرار است Damage به آن ها وارد شود شما می توانید با استفاده از Dps Rotation آن ها را Heal کنید.

اگر تعداد نسبتاً کمی از بازیکنان نیاز به Heal دارند،باید از  Power Word: Shield و  Plea برای نگه داشتن Atonement بر روی بازیکنان استفاده کنید و Dps Rotation خودتان را ادامه دهید.

اگر تعدادی زیادی از بازیکنان نیاز به Heal دارند،شما مجبور هستید از  Power Word: Radiance استفاده کنید برای انداختن Atonement بر روی بازیکنان،مقدار هیل Power Word: Radiance کم است اما بسیار مفید است برای انداختن Atonement و به سرعت باعث افزایش Healing Atonement شما از طریق Dps Rotation می شود.

در مواردی که قرار است مقدار زیادی Damage به بسیاری از بازیکنان وارد شود،شما مجبور هستید  Rapture استفاده کنید که شما را قادر به استفاده بدون Cooldown از Power Word: Shield می کند،در حالت ایده آل،شما باید قبل از اینکه Damage وارد شود Shield بدهید ( و برای نگه داشتن باف  Atonement ) به طوری که در هنگام وارد شدن Damage می توانید با Dps Rotation افراد راید را Heal کنید.

بستگی به انتخاب تلنت شما دارد،که می توانید برای Aoe Heal از  Halo یا  Divine Star استفاده کنید،اما بخاطر داشته باشید که اولین هدف شما این است که با وارد کردن Damage به دشمن،شما با Atonement به افراد Heal دهید.

Plea در مقابل Shadow Mend
 • به ازای هر  Atonement که فعال باشد،باعث می شود مانای  Plea شما افزایش یابد،هنگامی که 6 تا Atonement وجود دارد،در آن صورت Shadow Mend و Plea شما به یک اندازه مانا مصرف می کنند،Shadow Mend مقدار قابل توجهی Heal می دهد ( هر چند Plea بصورت Instant Cast است ).
 • در نتیجه همیشه مهم است بخاطر داشته باشید که چگونه مقدار زیادی از باف های Atonement را فعال نگه دارید،به طوری که شما می توانید تصمیم بگیرید کدام یکی از Shadow Mend و Plea بهتر است استفاده کنید.به طور کلی،اگر شما 6 یا بیشتر باف داشتید،بهتر است Shadow Mend استفاده کنید،مگر اینکه شما واقعاً نیاز به یک Instant Cast اسپل Plea داشته باشید.
استفاده از Cooldownها
 •  Rapture باید هنگامی استفاده شود که پیش بینی می کنید قرار است مقدار زیادی Aoe Damage وارد شود،که به شما اجازه می دهد قبل از وارد شدن Damage تعداد زیادی از اهداف را Shield کنید و  Atonement را بر روی آن ها نگه دارید.
 •  Pain Suppression بیشتر برای تانک استفاده کنید،قبل از اینکه به آن Damage بیشتری وارد شود،و می توانید آن را بر روی دیگر بازیکنان هم بیندازید که قرار است Damage زیادی به آن وارد شود ( باعث کاهش 40% Damage برای 8 ثانیه می شود ).
 •  Power Word: Barrier باید برای کاهش Damage Aoe استفاده شود،زمانی که افراد راید در یکجا جمع شده اند استفاده کنید. ( باعث کاهش 25% همه Damageها می شود ).
 •  Shadowfiend برای Dps دادن استفاده کنید ( در نتیجه باعث هیل شدن افراد با Atonement می شود ) زمانی که مورد نیاز است استفاد کنید.
 • Light’s Wrath ( یک توانایی Artifact است ) باید زمانی استفاده شود که Damage راید بالا است و شما نیاز دارید که Heal زیادی دهید ( به شرطی که باف  Atonement فعال باشد )،روش دیگر برای استفاده از آن این است که اگر شما نیاز به Damage زدن به هدف دارید می توانید از آن استفاده کنید.
Atonement
 •  Atonement یک قابلیت خودکار می باشد که باعث می شود تعدادی از اسپل های شما (  Plea و  Power Word: Shield و  Shadow Mend و  Power Word: Radiance ) زمان باف آن را دوباره 15 ثانیه کنند بر روی هدف.هنگامی که Atonement فعال است،بخشی از همه Damageهای اسپل شما که به هدف می زنید بصورت Heal به بازیکنان منتقل می شود.هیچ محدودیتی برای فعال نگه داشتن Atonement بر روی تعدادی از اهداف در هر زمان وجود ندارد.
 • مقدار دقیق Heal که شما به اهداف توسط Atonement منتقل می کنید بستگی به Mastery شما دارد، Mastery: Absolution مقدار هیل Atonement را افزایش می دهد.
Absorb Effects

Priest Discipline دو اسپل دارد که Absorb می کند و یک Absorb سوم هم دارد که باید آن را از تلنت بگیرید:

 •  Power Word: Shield که استفاده از آن بسیار ساده است.شما یک Shield بر روی هدف می اندازید،که مقدار مشخصی Damage را Absorb می کند،البته بستگی به شانس Critical شما هم دارد که Absorb آن دو برابر شود.
 • Damage زدن به دشمن با  Smite باعث می شود مقداری از Damage بعدی آن ها را Absorb کند،که این کار در برابر Boss خیلی مفید است.
 •  Clarity of Will که از تلنت آن را انتخاب می کنید،باعث می شود که یک Shield بر روی هدف بیندازید برای 20 ثانیه و مقداری Damage را Absorb کند.
روش بازی کردن

هنگامی که چند هدف یا تانک نیاز به Heal دارند در مواقعی که Aoe Damage وارد می شود باید موارد زیر را انجام دهید :

 1. نگه داشتن  Purge the Wicked بر روی دشمن.
 2.  Penance به محض آماده شدن بزنید.
 3.  Power Word: Shield به محض آماده شدن استفاده کنید برای نگه داشتن  Atonement بر روی تعدادی از اهداف.
 4.  Halo هر زمان که برای Heal دادن راید نیاز بود استفاده کنید.

به طور طبیعی،اگر تانک در حال مُردن است،شما باید  Shadow Mend استفاده کنید برای زنده نگه داشتن آن،و نیز ممکن است  Plea را به ندرت استفاده کنید،اما به طور کلی  Purge the Wicked و  Penance اصلی ترین اسپل های شما برای Heal دادن است،در حالی که  Power Word: Shield برای چگونگی حفظ کردن باف  Atonement است.این به شما اجازه می دهد که مانای خودتان را صرفه جویی کنید برای Damageهای بالا و Aoe.

مدت کوتاهی قبل از اینکه مقدار زیادی Aoe Healing مورد نیاز است،باید از  Power Word: Radiance استفاده کنید برای انداختن  Atonement بر روی بازیکنان و سپس از  Penance و Light’s Wrath به محض آماده شدن استفاده کنید.در طول زمانی که Aoe Damage می خورید شما باید از Penance و Light’s Wrath استفاده کنید و سپس استفاده فراوان از  Smite .هنگامی که 10 Stack از Atonement در هنگام Aoe Damage فعال است ( یا حتی 18-20 باید به شما  Innervate بدهند ).

Light’s Wrath

Light’s Wrath یک توانایی Artifact است،به هدف Damage می زند.که مقدار آن 10% افزایش می یابد برای هر  Atonement که فعال باشد.از آنجا که این اسپل به اهدافی که Atonement بر روی آن ها است Heal می دهد،در نتیجه می توان مقدار زیادی Damage و Heal داد با این اسپل.

 

 Talent-Gem-Enchant

 Artifact Traits-Stats

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.